Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360080
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 21.07.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися