Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  21.07.2021 16:59:02
Дата здійснення дії: 21.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВРІЧСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ:  25269720
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових  Загальних зборів 

Приватного акціонерного товариства «Київрічсервіс»

(код за ЄДРПОУ 25269720, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 12-Б, електронна адреса: info@bereginya-94.kiev.ua, тел. (044) 425-00-57

 

Шановні акціонери! 

 

    ПрАТ «Київрічсервіс» повідомляє, що 29 липня  2021 року о 10,00 відбудуться    Позачергові Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Київрічсервіс» за адресою : 04070, Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, 12-Б (1 поверх, кабінет № 1).  

  Реєстрація акціонерів почнеться 26 липня 2021  року о 09.30  і закінчиться о 10.00. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та доручення. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

 

 

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в реєстр акціонерів ПрАТ «Київрічсервіс». Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах Товариства 26 липня  2021 року .

 

Проект порядку денного позачергових  Загальних зборів 

Приватного акціонерного товариства «Київрічсервіс»

 

1. Обрання Лічильної̈ комісії̈ позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку голосування та способу засвідчення бюлетеня.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

6. Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

      ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 

По першому питанню порядку денного:

1. Обрання Лічильної̈ комісії̈ позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі - Головатенка Петра Івановича (акціонер) (за згодою); Головатенко Наталії Дмитрівни (акціонер) (за згодою).

 

 

По другому питанню порядку денного:

2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

 

Проект рішення:

 

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Головатенка Петра Івановича та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Головатенко Наталію Дмитрівну.

 

 

По третьому питанню порядку денного:

3. Затвердження порядку голосування та способу засвідчення бюлетеня

Проект рішення:

Затвердити порядок голосування бюлетенями та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів в такому формулюванні: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. 

 

По четвертому питанню порядку денного:

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

По п’ятому питанню порядку денного:

5. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Проект рішення:

 

Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступними видами діяльності: 

77.21 «Прокат товарів для спорту та відпочинку»

93.29 «Організування інших видів відпочинку та розваг»

47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»

 

По шостому питанню порядку денного:

6. Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Проект рішення:

 

Уповноважити директора ПрАТ «Київрічсервіс» Головатенка Петра Івановича (паспорт СО121611, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15 червня 1999 р., РНОКПП 2246316032) представляти інтереси Приватного акціонерного товариства «Київрічсервіс» в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, в банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з наданням права підписувати, подавати та отримувати документи, заяви від імені ПрАТ «Київрічсервіс», щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства, щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.

Пропозицій та зауважень щодо процедури ведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило.

 

 

      ПраТ «Київрічсервіс»