Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 11.01.2012
Дата публікації 12.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Юридична адреса* 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТIВ,ВУЛ. ГУСЄВА, 27
Керівник* Кушнір Віталій Петрович - В.о. Голови правління. Тел: 0446566114
E-mail* 03744994@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Т. в. о. голови Правління публічного акціонерного товариства «СІЛЬГОСПТЕХНІКА», код ЄДРПОУ 03744994 (далі - Товариство), Кушнір Віталій Петрович повідомляє, що 11 січня 2012 року при отриманні переліку акціонерів для здійснення розсилки акціонерам Товариства повідомлень щодо проведення Загальних зборів акціонерів стало відомо, що внаслідок проведення операцій купівлі-продажу акцій на вторинному ринку цінних паперів серед власників іменних цінних паперів Товариства відбулись наступні зміни:
- акціонер-фізична особа, що мав у статутному капіталі Товариства частку 59,09% (п'ятдесят дев'ять цілих дев'ять сотих) відсотка, що становить 890 365 (вісімсот дев'яносто тисяч триста шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, внаслідок придбання акцій на вторинному ринку цінних паперів збільшив свій пакет акцій на 118 876 (сто вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) штук простих іменних акції, в результаті чого належний йому пакет акцій склав 1 009 241 (один мільйон дев'ять тисяч двісті сорок одну) штуку, що становить 66,99% (шістдесят шість цілих дев'яносто дев'ять сотих) відсотка у статутному капіталі Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Голови правління Кушнір Віталій Петрович