Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.11.2009
Дата публікації 11.11.2009 13:10:02
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Юридична адреса* 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТIВ,ВУЛ. ГУСЄВА, 27
Керівник* Кардаш Анатолій Іванович - Голова правління. Тел: 0446566114
E-mail* 03744994@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління товариства повідомляє про зміни у складі посадових осіб емітента, що відбулись за рішенням Загальних збораів акціонерів товариства 10.11.2009 р.

ЗВІЛЬНЕНО:
- Член Спостережної ради - Явела Вiктор Iванович, звільнення посадової особи виконано у зв'язку із смертю акціонера. Свідоцтво про смерть: серія 10К номер 050590 видане 27.06.2006 р. Вiддiлом реєстрацiї актiв цивiльного стану Фастiвського мiського районого управлiння юстицiї Київської області. Володiв часткою у статутному капіталі емiтента - 0,24958%. Перебував на посаді з 2001 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав.

ПРИЗНАЧЕНО:
- Член Спостережної ради - Кравченко Микола Тарасович, паспорт СК №235600, виданий 23.05.1996 Фастівським МРВ ГУ МВС України у Київській обл. Термін повноважень - 4 роки. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента - 0,17258%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: до 30.11.2005 року працював охоронником на ВАТ "Сільгосптехніка"; на поточний час - пенсіонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кардаш Анатолій Іванович