Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.02.2003

Постанова № 47-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 47-КИ

м. Київ

2003-02-19

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Сільгосптехніка", місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27, ЄДРПОУ 03744994, р/р 26001301320280 в відділенні ПІБ м. Фастів, МФО 321422,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 05 лютого 2003 р. №47-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "Сільгосптехніка" п. 10 ст. 8 Закону України "Про Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з несвоєчасним виконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 05.03.02 р. №151-КИ, термін виконання якого закінчився 30.04.02 р. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 05.03.02 р. №151-КИ було винесено стосовно порушення вимог ст. 24 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, а саме: неподання річного звіту за 1999 рік. Річний звіт за 1999 рік було подано товариством до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області 06.08.02 р. за №684/2 р, що свідчить про несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 05.03.2002 року №151-КИ. На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Сільгосптехніка" був присутній представник юридичної особи - головний бухгалтер Мартиненко Г.В. ___) , яка діяла на підставі Довіреності від 04.02.2003 року серія ЯЕС №504255. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Сільгосптехніка" відбувся за участю представника юридичної особи - Розмаріци О.Г. ___) , який діяв на підставі Доручення від 19.02.2003 року, та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - заступника начальника Управління Таірової Т.М. та в.о. заступника начальника відділу правозастосування Солошенка С.В. На розгляд справи про правопорушення ВАТ "Сільгосптехніка" надало пояснення (лист від 19.02.2003 року вх. №644/20). Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001. р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання розпорядження накласти на ВАТ "Сільгосптехніка" штраф у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати в доходи Державного бюджету України по коду 23030000 на розділ 12 параграф 2 бюджетної класифікації, символ банку 75 на рахунки, що відкриваються на ім'я територіальних органів держказначейства за місцем знаходження платників, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.